logo

Globalne skutki indywidualnego odżywiania

Kategoria
Rozwój zawodowy i osobisty
Organizator
Paweł Oleszak POL wydarzenia organizatora
Data
sobota 24 marca 2018 godz. 18:00 - 19:00
Adres
Związek Buddyjski, św. Marcin 34/25, 60-805 Poznań
Telefon
602703245
E-mail
p.oleszak123@gmail.com
Opis
Zanim coś znajdzie się na naszych talerzach przechodzi bardzo wiele przemian, jest częścią bardzo wielu zdarzeń, które zmieniają świat. Na pierwsze miejsce wysuwa się skutek hodowli zwierząt. Wykarmienie 1,5 miliarda krów na świecie, 1mld świń, 70 mld kurcząt wymaga przeznaczenia 70% upraw roślin na świecie. Przy uprawach stosuje się na masową skalę nawozy (w Polsce wg GUS 123kg NPK/ha, wg rolników 300kg), herbicydy i pestycydy-w Polsce wg GUS to 64tys. ton.
Antyutleniacze dla pasz dla zwierząt, jak pokonująca barierę krew-mózg Etoksykina (E324-strzeżcie się jej),4 krotnie więcej antybiotyków dla zwierząt niż ludzi w końcu mięso faszerowane jest konserwantami. Nasuwa się jednoznaczny wniosek, że hodowla zwierząt to miliardowe wpływy dla przemysłu chemicznego, degradacja środowiska wskutek chemizacji rolnictwa, to wycinanie dżungli amazońskiej w celu pozyskania pól pod uprawy genetycznie modyfikowanej soi głównego składnika pasz dla zwierząt. To prawdziwe przyczyny zmiany klimatu poprzez wycinanie lasów, niszczenie procesu fotosyntezy w morzach i oceanach poprzez wyniszczanie glonów, których miejsce zajmują toksyczne, zabierające światło sinice. Błędne koło, przerwij je - przyjdź na spotkanie, poznaj globalne skutki swojej diety.

Galeria